Leírás:

Az irányítás fogalma, irányítási struktúrák, az önműködő szabályozás felépítése, irányítástechnikai célok, irányítási stratégiák, a zárt és nyílt rendszer kialakítás főbb jellemzői. Lineáris rendszerek fogalma, lineáris rendszerek leírási módszerei az idő- és a frekvenciatartományban, funkcionális elemek jellemzői. Jelátvitel az irányítási rendszerben. A szabályozásokkal szemben támasztott követelmények. Folyamatos jelű lineáris szabályozási rendszerek Állapotváltozós, szabályozási tagok kapcsolási módjai. Stabilitásvizsgálat. A szabályozási kör statikus viselkedése, alapjel-követési és zavar-elhárítási tulajdonságai. Nyílt hurkú és a visszacsatolt rendszerek tipikus építőelemei, eredő jellemzők meghatározása, eszközei és módszerei, nemlineáris irányító rendszerek. Minőségi jellemzők fogalma, meghatározása stabilitás, stabilitási kritériumok, a minőségi jellemzők beállítása. A minőségi jellemzők fogalma, meghatározása, beállítása, a jelformálás elve és gyakorlata, jelformálási módszerek, a PI és a PD jelformálás funkciója, PID jelformálás, analóg és digitális PID szabályozók.

Oktatási segédeszközök:

 

A kurzus gyakorlati bevezetést nyújt az automatikus optikai vizsgálati módszerekbe a Labview grafikus programozási nyelv segítségével. Digitális képek begyűjtése. Képfeldolgozás; aritmetikai operációk ,világosságkód transzformációk, konvolúciók, korrelációk, szűrők. Fourier-transzformáció, szűrés a Fourier-térben. Képfeldolgozás morfológiai alapon, szegmentálás.

Az önálló labor 1 célkitűzése az önálló és csoportos feladatmegoldásra való felkészítés. A félév során választott technikai probléma a Lego NXT robotépítő készlet lehetőségeinek feltárása, és alkalmazás egy szabadon választott területen.